Αδαμαντία Καραμπίνη

Company about

Η Αδαμαντία Καραμπίνη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Πατρών. Εργάστηκε για έντεκα έτη στο Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας “Το Περιβολάκι” ως υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας, μέλος της διεπιστημονικής διαγνωστικής ομάδας και θεραπεύτρια οικογένειας. Τη χρονική περίοδο από το 2009 έως το 2012, εργάστηκε στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας στο ΙΚΑ Πειραιά και στη συνέχεια για ένα έτος υπήρξε μέλος των επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Από τον Ιανουάριο του 2016, εργάζεται στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας. Αποτελεί μέλος της διεπιστημονικής ομάδας - που αξιολογεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους - και πραγματοποιεί θεραπευτικές συνεδρίες με γονείς. Παράλληλα, εκπαιδεύει και εποπτεύει προπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικής εργασίας που πραγματοποιούν την πρακτική και κλινική άσκηση στο επάγγελμα. Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό σεμινάριο Θεσμοί Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωνική Αλληλεγγύη (2013 - 2014) και στον παρόντα χρόνο είναι υποψήφια μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο Κλινική Κοινωνική Εργασία.