Ευπραξία Ντελή

Company about

Η Ευπραξία Ντελή είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Πατρών (2001-2005) και κάτοχος MSc στην Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Έφηβους και Οικογένειες (2015-2017). Εργάστηκε ως Συνεργάτις κοινωνική λειτουργός του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Πάτρας (2006-2008) και Υπεύθυνη του παιδικού σταθμού του Ιδρύματος. Οι κύριες αρμοδιότητες αφορούσαν τον σχεδιασμό παρεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, τη συμμετοχή στην κατάρτιση προγράμματος για την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νηπίων, τη λειτουργία εβδομαδιαίων ομάδων γονέων, τη συμβουλευτική γονέων καθώς και την εκπαίδευση φοιτητών/τριων Κοινωνικής Εργασίας. Από το 2008 έως το 2016 εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του ΙΚΑ Πάτρας, παρέχοντας ψυχοκοινωνική στήριξη σε άτομα/οικογένειες για την αντιμετώπιση/ διαχείριση δυσκολιών, όπως προβλήματα σχέσεων παιδιών – γονέων, χρήση ουσιών, ψυχικές διαταραχές, κακοποίηση – παραμέληση κ.ά. Από το 2016 έως και σήμερα, εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας. Συμμετέχει σε διεπιστημονική ομάδα που αξιολογεί τα παιδιά και τις οικογένειές τους, πραγματοποιώντας θεραπευτικές συνεδρίες με γονείς. Επίσης, είναι εκπαιδεύτρια προπτυχιακών φοιτητών/τριων Κοινωνικής Εργασίας. Παράλληλα, παρακολουθεί εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις και ανακοινώσεις.