ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Company about

Το κύριο έργο του Κ.ΠΨ.Υ. Αθήνας είναι η ανάπτυξη της ψυχικής υγείας των Παιδιών και Εφήβων και, παράλληλα, η προαγωγή της λειτουργικότητας της Οικογένειας.
Το Κ.ΠΨ.Υ. Αθήνας εφαρμόζει τις αρχές της Συστημικής προσέγγισης για την οργάνωση και λειτουργία του. Μάλιστα, είναι ο πρώτος δημόσιος παιδοψυχιατρικός φορέας, που εφάρμοσε την οικογενειακή θεραπεία ως βασική θεραπευτική μέθοδο. Επιπλέον, έχει αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής ενός σύνθετου εκπαιδευτικού προγράμματος, που το οργανώνει και το συντονίζει ομάδα ειδικών που αποτελεί την Ομάδα Συντονισμού Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό απέκτησε σταδιακά πολυεπίπεδο και πολυεστιακό χαρακτήρα, με τις διάφορες δραστηριότητες να αλληλοεπιδρούν, συμπληρώνοντας η μία την άλλη, και όλο το προσωπικό του Κέντρου να παίρνει μέρος, άλλοτε από τη θέση του εκπαιδευτή και άλλοτε του εκπαιδευόμενου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κ.ΠΨ.Υ. Αθήνας εκτείνεται σε τέσσερις άξονες, που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους:

1ος άξονας. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Company about

Η άσκηση γίνεται σε συνεργασία με δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αφορά προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή κλινική άσκηση Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Λογοπεδικών, Ειδικών Παιδαγωγών, Εργοθεραπευτών, καθώς και Επισκεπτριών Υγείας στο Κ.ΠΨ.Υ. Η άσκηση των σπουδαστών διαρκεί από 6 έως 9 μήνες.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε σπουδαστή - φοιτητή έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε ο σπουδαστής:
Να αποκτά τη μεγαλύτερη δυνατή εμπειρία από τη λειτουργία του τμήματος της ειδικότητάς του.
Να εκπαιδεύεται στην πρώτη επαφή με τις οικογένειες που ζητούν βοήθεια από το Κ.ΠΨ.Υ., στο τμήμα Εφημερίας.
Να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά που παρακολουθούνται στο Κ.ΠΨ.Υ. και να τα απασχολεί δημιουργικά στον ειδικά διαμορφωμένο Παιδότοπο.
Να συμμετέχει σε διαγνωστικές συνεντεύξεις όλων των ειδικοτήτων με παιδιά, γονείς ή οικογένειες.
Να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποίησης των πρώτων πληροφοριών, που μας δίνει η οικογένεια, συνήθως τηλεφωνικά. Αυτό επιτρέπει στον σπουδαστή να αναπτύξει πρωτοβουλία και να εκφράσει διαγνωστικές και θεραπευτικές ιδέες – προτάσεις για κάθε συζητούμενο παραπεμπτικό, ξεπερνώντας συχνά τα όρια της ειδικότητάς του. Ταυτόχρονα ο σπουδαστής να εκπαιδεύεται έτσι ώστε να εργάζεται συμπληρωματικά ως μέλος της Διεπιστημονικής ομάδας.
Να συμμετέχει, σε εβδομαδιαία βάση, στο σεμινάριο εξοικείωσης με τις αρχές και την πρακτική της λειτουργίας του Κ.ΠΨ.Υ. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση του στη συστημική θεώρηση και την εξοικείωση του με τον τρόπο εργασίας των ειδικών του Κ.ΠΨ.Υ., αξιοποιώντας έτσι τις αρχές της βιωματικής εκπαίδευσης και της ομαδικής διεργασίας.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών αποβλέπει:
Στην ανάθεση υπεύθυνου έργου. Κάθε ασκούμενος σπουδαστής – φοιτητής αναλαμβάνει υπεύθυνη εργασία, ανάλογη με το επίπεδο της εκπαίδευσης και της προσωπικής του ανάπτυξης, με κατάλληλη εποπτεία. Κανείς ασκούμενος δεν παραμένει απλός παρατηρητής της λειτουργίας του Κέντρου στη διάρκεια της εκπαίδευσής του σε αυτό. Έτσι, οι ασκούμενοι αποκτούν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες για την επιτυχή ένταξή τους στο μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον.
Στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης του σπουδαστή για την άσκησή του. Οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία εκπαίδευσής τους, αφήνοντας τον ρόλο του παθητικού ακροατή. Έτσι, οι σπουδαστές αναπτύσσουν συνεργατικότητα, δημιουργικότητα, διαπραγματευτική ικανότητα και καλλιεργούν ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της Ενεργού μάθησης.
Στην ανάπτυξη ομαδικότητας ανάμεσα στους σπουδαστές και η εξοικείωση της ομάδας των σπουδαστών με την ομάδα των ειδικών του Κέντρου. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αλληλοϋποστηρίζονται και να εργάζονται σε μικρές ομάδες, με σύνθεση που αλλάζει ανάλογα με το έργο και τον χώρο εργασίας. Παράλληλα κάθε ομάδα σπουδαστών αναπτύσσει σταδιακά δική της δυναμική, που μπορεί να αξιοποιηθεί στην πορεία της εκπαίδευσής τους.

2ος άξονας. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Κ.ΠΨ.Υ

Company about

Το διαρκές μετεκπαιδευτικό σεμινάριο, πραγματοποιείται 2 φορές τον μήνα. Το θέμα του είναι ευρύ και καλύπτει τις νεώτερες εξελίξεις στην ψυχική υγεία του παιδιού και στην λειτουργία της οικογένειας, ενώ μπορεί να περιλαμβάνει και γενικότερα κοινωνικά θέματα, εφόσον αυτά επηρεάζουν τους ανωτέρω τομείς.
Συμβάλει στην επιστημονική εξέλιξη των ειδικών, παράλληλα με την προσωπική τους εκπαίδευση.
Η συμμετοχή των ειδικών σε ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμβάλει στην ανάπτυξη οικειότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Έτσι, καλλιεργείται η ομαδικότητα στο προσωπικό του Κ.ΠΨ.Υ., με αποτέλεσμα η λειτουργία της ομάδας των ειδικών αφενός να αποτελεί πρότυπο για τις ομάδες των εκπαιδευομένων και αφετέρου να τους επιτρέπει να εργάζονται αποτελεσματικά με κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες, όπως είναι οι οικογένειες που μας εμπιστεύονται.
Οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών, που μας επισκέπτονται, είναι ιδιαίτερα σύνθετες. Η φροντίδα τους ανατίθεται σε ομάδα ειδικών, που αφενός χρειάζεται να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους, επιλύοντας τις οποιεσδήποτε διαφωνίες ή αντιθέσεις, και αφετέρου να μεριμνούν για την συνεχή προσωπική τους επιστημονική και ψυχοκοινωνική εξέλιξη. Ας μην ξεχνούμε ότι το βασικότερο εργαλείο, που διαθέτει ο ειδικός της ψυχικής υγείας, προκειμένου να μπορεί να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των παιδιών και των οικογενειών που τον εμπιστεύονται, είναι ο ίδιος του ο εαυτός.
Εκτός των εξωτερικών ομιλητών, που κάνουν παρουσιάσεις αντίστοιχες με το γνωστικό τους πεδίο και τη θεματολογία του σεμιναρίου, εκπαιδευτές της διαρκούς επιμόρφωσης είναι οι ίδιοι οι ειδικοί του Κ.ΠΨ.Υ. Με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, την συνεργασία, την ανάπτυξη διαλόγου και αλληλοενημέρωσης. Ταυτόχρονα η ανάληψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στο υποστηρικτικό πλαίσιο του Κ.ΠΨ.Υ., αποτελεί χρήσιμη εξάσκηση για τους νεώτερους ειδικούς, προκειμένου να αναπτύσσουν και τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες.

Company aboutFOLLOW US

short