Λεμονιά (Λένια) Ιακώβου

Company about

Η Λεμονιά (Λένια) Ιακώβου είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική. Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρίας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων.
Έχει μετεκπαιδευτεί στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) το οποίο βασίζεται στη Συστημική – Διαλεκτική προσέγγιση. Ασκεί ψυχοθεραπευτικό έργο βάσει της Συστημικής προσέγγισης σε εφήβους, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Θεραπευτών (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ) και παραμένει τακτικό μέλος της.
Από το 1995 εργάζεται στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας ως παιδοψυχίατρος ασκώντας κλινικό – διαγνωστικό έργο σε παιδιά και εφήβους και ψυχοθεραπευτικό σε εφήβους, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Από το 2002 είναι Υπεύθυνη του Θεραπευτικού Τμήματος Εφήβων του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής και εποπτεύει τη διεπιστημονική ομάδα του Τμήματος.
Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση των επιστημονικών δράσεων του ΚΠΨΥ. Επίσης, έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια.