Χριστίνα - Κωνσταντίνα Καλύβα

Company about

Η Χριστίνα - Κωνσταντίνα Καλύβα είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική. Είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Παιδοψυχιατρικής Εταιρίας Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων.
Έχει μετεκπαιδευτεί στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.) το οποίο βασίζεται στη Συστημική – Διαλεκτική προσέγγιση. Ασκεί ψυχοθεραπευτικό έργο βάσει της Συστημικής προσέγγισης σε εφήβους, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Θεραπευτών (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ).
Από το 1992 εργάζεται στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας ως παιδοψυχίατρος ασκώντας κλινικό – διαγνωστικό έργο σε παιδιά και εφήβους και ψυχοθεραπευτικό σε εφήβους, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Από το 1998 είναι Υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Τμήματος και εποπτεύει τις ειδικότητες και τις διεπιστημονικές ομάδες. Από το 2014 είναι Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας.
Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση των επιστημονικών δράσεων του ΚΠΨΥ προς τις επαγγελματικές ομάδες και την ευρύτερη κοινότητα.
Επίσης, έχει λάβει μέρος ως εισηγήτρια σε επιστημονικές ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια.