Νικολινάκου Δωροθέα

Company about

Η Νικολινάκου Δωροθέα γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας. Αποτελεί μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κ.ΠΨ.Υ, ως Εργοθεραπεύτρια, συμμετέχοντας στην αξιολόγηση και την θεραπευτική παρέμβαση παιδιών με Αναπτυξιακές και Μαθησιακές Δυσκολίες.
Συμμετέχει στην εκπαίδευση και εποπτεία σπουδαστών Εργοθεραπείας στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης.
Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαιδευτικής κατάρτισης και της παρακολούθησης των εξελίξεων στον επιστημονικό της χώρο, προάγοντας την επιστημονική και εμπειρική της γνώση, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια (Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Αθηνά test, PECS). Έχει εισηγηθεί σε ομάδες εργασίας, ημερίδες καθώς και σε εξειδικευμένα συνέδρια.