Μαρία Σβυρινάκη

Company about

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1968, είναι παντρεμένη με δύο κόρες.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) και κάτοχος Τίτλου Σπουδών «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε). Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Λ.Ε.Σ.Υ.Π ).
Από το 2010 έως το 2017, πραγματοποίησε την εκπαίδευσή της στην Ατομική και Ομαδική Ανάλυση ψυχοδυναμικής προσέγγισης, στην Ε.Ε.Ο.Ε.Ψ (Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας).
Το 2012-2013 συμμετείχε στο πιστοποιημένο σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα «Συμβουλευτική Οικογένειας – Γονέων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, και κατέχει τίτλο πιστοποίησης.
Κατέχει πιστοποίηση στην Εργοθεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση μέσω της «Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης» από το 1996.
Εργάζεται, από το 1994 έως σήμερα, στο Κέντρο Παιδοψυχική Υγιεινής Αθήνας ως Εργοθεραπεύτρια, αναλαμβάνοντας διαγνωστικά και θεραπευτικά, παιδιά ηλικίας από (0-18) με αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές, σε ατομικό και ομαδικό θεραπευτικό πρωτόκολλο.
Είναι υπεύθυνη για την πρακτική άσκηση των ασκούμενων σπουδαστών του Τμήματος Εργοθεραπείας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Εργοθεραπείας Αθήνας και επόπτρια των ασκούμενων φοιτητών Εργοθεραπείας στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στο Κ.Π.Ψ.Υ. Αθήνας.