Θάλεια Τρακάκη

Company about

Η κ. Θάλεια Τρακάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σ.Ε.Υ.Π, του Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης (1983-1986) και πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986-1991).
Έχει εκπαιδευτεί στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α.), είναι πιστοποιημένο τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικών Θεραπευτών (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ) και ασκεί ψυχοθεραπευτικό έργο βάσει της Υπαρξιακής Συστημικής Θεώρησης, σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.
Από το 1987 εργάζεται στην Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας και συνέβαλε σημαντικά στην μετεξέλιξη του, από τότε έως σήμερα. Από τον Οκτώβριο του 2010, έχει την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας, όπου παράγει συμβουλευτικό, θεραπευτικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εποπτικό έργο.
Παράλληλα από το 2004 έχει πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα ως Συνεργάτης, στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας και στο Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Είναι μέλος του τμήματος Έρευνας και Εκπαίδευσης του Κέντρου και επί σειρά ετών συμμετείχε ως Εισηγήτρια στα προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης του ΙΚΑ.
Παράλληλα έχει λάβει ενεργό μέρος σε ποικίλες έρευνες όπως τους Διεθνικούς γάμους, τις Μονογονεϊκές οικογένειες με τις «μητέρες κατ’ επιλογήν» (choice moms),τη Διαταραχή Μετατραυματικού stress σε παιδιά πυρόπληκτων περιοχών, την Διευρω- παϊκή έρευνα για την Υπερκινητική Διαταραχή, κ.α.
Έχει αναπτύξει και εξακολουθεί να αναπτύσσει αξιόλογο επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις σε βιβλία, συλλογικούς τόμους, επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε ημερίδες, συμπόσια και συνέδρια με διεθνή συμμετοχή. Εκπαιδεύει και εποπτεύει νέους επιστήμονες και προάγει την επιστημονική γνώση μέσα από την εκπαίδευση και την εποπτεία της Κλινικής Άσκησης σπουδαστών-φοιτητών, σε συνεργασία με σχολές τριτοβάθμιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.