Αριάδνη Ζομπούλη

Company about

Η Αριάδνη Ζομπούλη γεννήθηκε το 1975, στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του προπτυχιακού τμήματος «Επισκεπτών Υγείας» του ΑΤΕΙ Αθήνας, και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Διαχείριση Ποιότητας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Σκωτίας. Έχει αποκτήσει την «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας», την «Πιστοποίηση του Προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι ενταγμένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ. Από το 2004, απασχολείται ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Διαθέτει εμπειρία ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα. Από το 2005, εργάζεται ως επισκέπτρια υγείας σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΚΑΠΗ, ΜΚΟ, Σταθμός Προστασίας Παιδιού & Εφήβου), ενώ, από το 2014, έχει ενταχθεί στο επαγγελματικό προσωπικό του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας.