Τμημα Κοινωνικων Λειτουργων

Company about

Το διαγνωστικό έργο αφορά:
Λήψη του ατομικού-οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού,
Διερεύνηση των προβλημάτων του οικογενειακού συστήματος.
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα προσέλευσης, το περιβάλλον και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Η εκτίμηση του περιβάλλοντος γίνεται μέσα από πολυδιάστατη προσέγγιση όπου επιχειρεί να εντοπίσει τα συστήματα που επηρεάζουν σημαντικά το άτομο και προκαλούν δυσλειτουργίες.
Σ’ αυτή τη φάση παρέχεται συμβουλευτική και υποστηρικτική ενίσχυση.

Το θεραπευτικό έργο:
Ατομική θεραπεία εφήβων
Θεραπεία γονέων – ζευγαριών
Θεραπεία ομάδας μητέρων – γυναικών- γονέων
Σεμινάρια γονέων, μητέρων, ομάδων γυναικών