Τμημα Ψυχιατρου

Company about

Το διαγνωστικό έργο περιλαμβάνει:
Eκτίμηση όλου του φάσματος των ψυχιατρικών διαταραχών ενηλίκων.
Ψυχιατρική εκτίμηση μέσω Εισαγγελικών Παραγγελιών.

Το θεραπευτικό έργο περιλαμβάνει:
Ατομική θεραπεία Ενηλίκων Γονέων
Θεραπεία γονέων – ζευγαριών
Σεμινάρια γονέων, ζευγαριών, μητέρων, πατέρων