Τμημα Κοινωνικων Λειτουργων

Company about

Το διαγνωστικό έργο που αφορά:
Λήψη του ατομικού-οικογενειακού- κοινωνικού ιστορικού,
Διερεύνηση των προβλημάτων του οικογενειακού συστήματος
Συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα προσέλευσης, το περιβάλλον και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Η εκτίμηση του περιβάλλοντος γίνεται μέσα από πολυδιάστατη προσέγγιση που επιχειρεί να εντοπίσει τα συστήματα που επηρεάζουν σημαντικά τα άτομα και προκαλούν δυσλειτουργίες.

Το θεραπευτικό έργο
Ατομική θεραπεία
Θεραπεία Γονέων – Ζευγαριών
Θεραπεία Ομάδας
Σεμινάρια Γονέων, Μητέρων, Ομάδες Γυναικών
Παράλληλα:
Έχει την ευθύνη του τμήματος της Εφημερίας, όπου απευθύνονται καθημερινά οι γονείς.
Παρεμβαίνει άμεσα στην κρίση της οικογένειας, κατευθύνει, συμβουλεύει, ρυθμίζει τα ραντεβού των εξυπηρετούμενων.
Όσον αφορά στην κοινοτική δουλειά είναι πάντα σε ετοιμότητα να συνδράμει σε καταστάσεις άμεσης ανάγκης για την ψυχοκοινωνική ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών τους.
Εκπαιδεύει και εποπτεύει νέους επιστήμονες στον χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.
Συμμετέχει στην ομάδα εκπαίδευσης του Κ.ΠΨ.Υ.