Παιγνιοθεραπεια

Company about

Το Τμήμα Παιγνιοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία παιδιών προσχολικής, σχολικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας. Επίσης συμμετέχει στη διάγνωση παιδιών, όπου αξιοποιείται ως μέσο διαφοροδιάγνωσης. Στα περιστατικά που παραπέμπονται για θεραπεία έχει προηγηθεί η διαγνωστική εργασία από άλλες ειδικότητες. Ακολουθεί η διαγνωστική παιγνιοθεραπευτική εργασία και, εφόσον κρίνεται ότι το μοντέλο ενδείκνυται για το παιδί, γίνεται το θεραπευτικό συμβόλαιο.
Αναλαμβάνει παιδιά εφόσον έχει εξασφαλιστεί η παράλληλη θεραπευτική συνεργασία των γονέων.
Η θεραπεία γίνεται σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.